Bele lutheria eskolarako sarbidea

2017-2018 ikasturterako sarrera froga berriak

2018-2019 ikasturteari dagozkien sarrera froga berriak irailaren 19 an izangi dira J.C.Arriaga kontserbatorioan, goizeko 9:30 tan

Izen emate epea irailaren 17 an bukatuko da (17a barne). Iradokizunak: lutheria@conservatoriobilbao.com

Izen-emate orria (pdfa)

Oharra: izen-emate-orria bete behar izango da eta Kontserbatorioan bertan eman edo posta elektroniko bidez bidali titulazio egokiarekin batera: lutheria@conservatoriobilbao.com.

Ez araututako lutheria ikasketa hauek egiteko :

1-Baldintza akademiko eta musikalak konplitu behar dira

2- Sarbide-proba bat gainditu behar da.

1) Baldintzak

AKADEMIKOA

Batxiler-Titulua edo baliokidea edo Unibertsitaterako hogeita bost urte baino zaharragokoentzako sarbide-proba gainditua izatea.

Titulu hori ez duten hemeretzi urtetik gorakoek Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak ezarritako froga bat gaindituz gero sartu ahal izango dira. Batxilergoko helburuak nahikotasun maila batekin gainditzen dituela eta ikasketok behar bezala burutzeko ezagutza, gaitasuna eta trebeziak badituela erakutsi beharko du hautagaiak. Datu gehiago hemen.

Froga honetarako izen emate egunak, 2018ko martxoaren 1 etik apirilaren 13ra.  2018-19 ikasturterako froga hau maiatzaren 18an izango da.

MUSIKALA

Oinarrizko Musika ikasketen Diploma izatea edo baliokide den Oinarrizko Graduko Diploma Kontserbatorio ofizial edo baimendutako zentro batean lortutakoa.

Ikasketa hauetara sartzeko aukera izango da musika ziurtagiri hori izan ez arren  musika ezagutzei buruzko froga bat gaindituz gero. Froga honi buruzko xehetasunak hemen.

Juan Crisostomo Arriaga Musika Kontserbatorioan burutuko da froga hau. Froga gainditzeak ez du derrigorrez Oinarrizko Mailako zertifikazioa lortu izatea.

OHAR GARRANTZITSUA: Musika ezagutzei buruzko aipatutako ziurtagiria sarbide frogetarako eskaria egiterakoan aurkeztu beharko da. Hautagairen batek une horretan baldintza horiek beteko ez balitu, horiek betetzera baldintzatua legoke. Ikasketak amaitzean baldintza bete gabe jarraituko balu, Lutheria Ikasketak burutu izanaren agiria ezingo luke jaso inolaz ere. 

2) Sarrera-froga

Luthería ikasketetarako sarbide proba espezifikoa, 0eko 100era baloratuko da, hiru atal desberdin izango ditu:

  1. Epaimahaiak proposatutako modelu baten gaineko marrazketa artistikoko ariketa. Notaren % 35a izango da.
  2. Epaimahaiak proposatzen duen pieza bat egurrean eskuz egitearen ariketa. Notaren % 35a izango da.
  3. Epaimahaiak proposatzen duen gai bati buruzko idazlana. Notaren % 30a izango da.

Beharrezkoa izango da hiru atal hauek gainditzea, hauetan lortzen den puntuaketari meritu taulako puntuak gehitu ahal izateko.

Sarbide froga egiteko tasa bat ordaindu beharko da prezio publikoak finkatzen dituen  1/2007 LEGEGINTZAKO DEKRETUA, irailaren 11koa-n agertzen den bezala.

Diru kopuru hau izen emate horrian jarriko den kontu korrontetik kobratuko da.

2018-2019 ikasturterako sarrera frogari buruzko xehetasunak

Probak , epaimahaiaren aurrean, Bilboko Bele lutheria eskolan egingo dira (Sarrikon dagoen Bilboko J.C.Arriaga Kontserbatorioan) , 2018 ko ekainaren 26an.

Musika ezagutzak aurkezteko ordezko froga burutu behar dutenek ere egun eta leku berberetan egingo dute.

Oharra: sarbide eskaera kopuruaren arabera egun bat edo bi prestatuko dira.

Sarbide frogan erabiltzen diren ebaluaketa irizpideak. PDF dokumentua hemen.

2018ko martxoaren 6an Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariak emandako Jarraibideak, 2018-19 ikasturterako Bilboko Euskal Lutheria Eskolara irakaspenetara sartzeko probak arautzen dituztenak. PDF dokumentua hemen