LISTADO DEFINITIVO DE ALUMNAS/OS SELECCIONADOS PARA LAS BECAS ERASMUS+

ERASMUS+ BEKAK ESKURATZEKO IKASLE AUKERATUEN BEHIN BETIKO ZERRENDA

LISTADO DEFINITIVO DE ALUMNAS/OS SELECCIONADOS PARA LAS BECAS ERASMUS+

 

SAILKAPENAORDEN IKASLEA (NAN)ALUMNA/O (DNI) PUNTUAKETAPUNTUACIÓN
1 46424789W 6,5
2 53646680P 5
3 45156777A 5
4 12389015L 4,5
5 71952803V 4
6 47563060A 3
7 72597270R 2