Biolin eta biolak maileguan musika ikasleentzat

BELE, Euskal Lutheria Eskolak, Eusko JaurlaritzakoHizkuntza, Politika eta Kultura sailak garatutako programa bati esker, 20 musika tresna utziko ditu (14 biolin eta 6 biola) Euskadiko Musika Eskola eta Kontserbatorioetako ikasleen esku.

Programa honetan parte hartzeko dokumentu honetan agertzen diren baldintzak bete beharko dira:

Bilboko Euskal Lutheria Eskolaren (BELE) musika instrumentu bat maileguan hartzeko eskaera horria

Eskaera horria betetzeko oinharriak

Instrumentuen eskaera, ikaslearen Musika Eskola edo Kontserbatorioaren bidez egin behar da eta helbide honetara bidali:

lutheria@conservatoriobilbao.com