ERASMUS+ 2023 BEKA ESKATZEKO DEIALDIA

ERASMUS+ 2023 BEKA ESKATZEKO DEIALDIA
Erasmus+ 2023 bekak eskatzeko deialdia ireki da, BELEko ikasleek praktikak egin ditzaten Europako beste herrialde batzuetako lutheria-tailerretan. Finantzatutako mugikortasunek hiru hilabeteko iraupena dute, eta 2023ko ekainaren 1etik 2024ko abuztuaren 31ra bitartean egingo dira.

NORK ESKA DEZAKE BEKA BAT?
Une honetan 3. mailan dauden edo prestakuntza amaitu duten BELEko ikasleak.

BEKA BAT ESKATZEKO EPEA ETA IZAPIDEAK
Beka eskatzeko epea 2023ko azaroaren 3an amaituko da, 12: 00etan.
Eskaera orria hemen deskargatu daiteke, edo bestela JCA Kontserbatorioko idazkaritzan eskatu. Bete ondoren, idazkaritzan bertan entregatu ahal izango da edo lutheria@conservatoriobilbao.com e-mailera bidali. Hautaketa-irizpideetan agertzen diren dokumentuak erantsi beharko dira.
Eskaerak hautaketa-irizpideen arabera aztertu eta sailkatu ondoren, hautatutako pertsonen zerrenda argitaratuko da, lortutako puntuazioaren arabera, bai webgune honetan bertan, bai eskolako ohiko informazio-lekuetan.
Hautatutako pertsonen behin-behineko zerrenda azaroaren 8an argitaratuko da, eta behin betikoa azaroaren 10ean.

ERASMUS+ KA121 BEKETARAKO HAUTAGAIAK HAUTATZEKO IRIZPIDEAK. (Ikasleak)
BEKEN HARTZAILEAK
Modalitatea: Ikasleen mugikortasuna Europako tailerretan praktikak egiteko:
Profila: Musika Kontserbatorio Profesionaleko ikasleak, lutheria, eraikuntza eta arku-instrumentuaren zaharberritzea irakasten ari direnak. Zehazki, hari-instrumentuak mantentzea eta konpontzea izeneko profesionaltasun-ziurtagiria.
• Prestakuntzaren azken fasean dauden ikasleak, praktiken modulua curriculumaren zati gisa egiteko.
• Prestakuntza amaitu berria duten ikasleak

DESTINOAREN HAUTAKETA ETA HAUTAGAIAK
Bi salbuespen ezarri dira destinoak hautatzeko:
1. Helmugako herrialdean/hizkuntzan moldatzeko hizkuntza-maila nahikoa egiaztatu beharko da.
2. Ikasle batek helmuga bat aurkituko du, eta ikasle horrentzat gordeko da.
Erasmus+ beka bat eskuratu ahal izateko, ikasleek baldintza hauek bete beharko dituzte; bestela, kanpoan geratuko da:
1. Irakasle guztiek egindako txostenetan “aldeko” kalifikazioa lortzea. Txosten horretan gaitasun teknikoak eta jarrerak hartuko dira kontuan.
2. Proiektuarekiko errespetuzko eta heldutasunezko jarrera egokia izatea.

HAUTATZEKO IRIZPIDEAK
1. Kalifikazioak. 4 puntu, gehienez. Mugikortasunaren aurreko ikasturteko kalifikazioak hartuko dira kontuan.
a. 8,5etik gorako batez besteko kalifikazioa: 4 puntu.
b. 7,5 eta 8,5 arteko batez besteko kalifikazioa: 3 puntu.
c. 6,5 eta 7,5 bitarteko batez besteko kalifikazioa: 2 puntu.
d. 5 eta 6,5 arteko batez besteko kalifikazioa: puntu 1
e. 5etik beherako batez besteko kalifikazioa: hautaezina

1. Hizkuntza-maila: 1,5 puntu, gehienez. Praktikak egingo diren lan-hizkuntzak presentzia handia izango du hautaketa-prozesuan. Ikasle bakoitzak atal honetan lortzen duen nota zehazteko, hainbat bide ezartzen dira:
• A2 mailaren ziurtagiri ofiziala: 0,5 puntu.
• B1 mailaren ziurtagiri ofiziala: puntu 1.
• B2 mailako edo goragoko ziurtagiri ofiziala: 1,5 puntu.
Ziurtagiri ofizialik ezean, beste tresna batzuk erabiliko dira nota bat ezartzeko: OLS mailako proba eta/edo dagokion hizkuntza-akademiako maila-proba.

2. Tutoreen txostena: gehienez 3 puntu. Ikasleak hautatzeko prozesuaren barruan, talde bakoitzeko tutoreak koordinatuko du ikasle eskatzaile bakoitzaren jardunari eta heldutasunari buruzko txostena egitea.
Txosten horrek honako kalifikazio hauetako bat emango du: aldekoa ez dena, aldekoa eta oso aldekoa. Kalifikazio horiek, halaber, puntu kopuru bat emango diote eskatzaileari.
a. “oso aldeko” kalifikazioa: 3 puntu.
b. aldeko kalifikazioa: 1,5 puntu.
c. “ez-aldeko” kalifikazioa:

3. Konpromiso-maila: 3 puntu, gehienez. Bloke honetan, eskatzaileak erakuts ditzakeen eta mugikortasun-proiektuan garrantzia duten esperientziak baloratuko ditugu, bai eta enpresak bilatzeko edo ideiak emateko orduan proiektuarekiko duen konpromiso-maila ere. Metatuta baloratuko da:

a. Eskatzaileak aktiboki parte hartzen du xede-enpresa baten bilaketan: puntu 1.
b. Eskatzaileak xede-enpresa bat aurkeztu du (autohautagaitza): puntu 1.
c. Eskatzaileak lanpostu bat baino gehiago emango du destino horretan edo beste batean: puntu 1.